Prečišćivači otpadnih voda

Roto bio-pročišćivać deluje po sistemu SBR. Upravljanje ROTO bio-pročišćivačem nadzire računarski sistem SRB koji je ugrađen u ormarić. U računaru su memorisani sati rada pojedinačnih faza. Računarom se upravlja sa četiri ventila koji imaju svaki svoju funkciju:

  1. Pumpanje vode iz sabirnika blata u aerator
  2. Aeracija u drugoj komori
  3. Pumpanje pročišćene vode iz bio-pročišćivača
  4. Pumpanje taloženog blata iz aeratora natrag u sabirnik blata


 

MČN 4

37

 

MČN 6

 

MČN 8

 

MČN 12

 

MČN 16

 

MČN 20