Rezervoari za skladištenje lož ulja

Rezervoari za skladištenje lož ulja Roto koncept udovoljava najnovijim sigurnosnim tehničkim zahtevima. Rezervoari su izrađeni od ekološki prihvatljivog, visoko molekularnog polietilena, koji je odobren za lož ulje.

 

Vikend rezervoari 700L

 

Vikend rezervoari 1500L

 

Vikend rezervoari 2000L

 

Podzemni dvoslojni rezervoari 2500L

 

Podzemni dvoslojni rezervoari 3500L

 

Podzemni dvoslojni rezervoari 4500L